λογιστικο γραφειο θεσσαλονικη-λογιστικες υπηρεσιες

Λογιστικές Υπηρεσίες

H λογιστική ,καταγράφει όλα τα οικονομικά γεγονότα που συμβαίνουν στην επιχειρηση σε μια συγκεκριμένη περίοδο.Το λογιστικό μας γραφείο θα είναι υπεύθυνο,ώστε  η καταγραφή των λογιστικών στοιχείων να είναι έγκυρη και τεκμηριωμένη,σύμφωνα με τα ΕΛΠ.Όταν αυτές οι λογιστικές πληροφορίες είναι ακριβείς ,ο επιχειρηματίας έχει την δυνατότητα να πάρει τις σωστές αποφάσεις.

Ακόμα όταν τρίτοι ενδιαφερόμενοι.(π.χ τράπεζες),ζητήσουν εικόνα της επιχειρήσης,τα βιβλία πρέπει πάντα να είναι ενημερωμένα.

Φιλοσοφία των στελεχών της Β.Τ.Α είναι τα λογιστικά δεδομένα αυτά να λαμβάνονται υπόψη,σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας(Πωλήσεων,Μαρκετινκ,Χρηματοοικονομική Διοίκηση κτλ).Η συνεργασία και αρμονία όλων των τμημάτων θα βοηθήσει την επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της.

Oι λογιστές της B.T.A που έχουν άρτια γνώση του αντικειμένου,σε μηνιαία βάση θα ελέγχουν τα βιβλία της επιχείρησης για την αποφυγή λαθών που μπορούν να οδηγήσουν σε μελοντικές φορολογικές-ασφαλιστικές κυρώσεις.

Oποιοδήποτε λογιστικό ζήτημα προκύψει,το προσωπικό της B.T.A μπορεί εγκαιρα να σας δώσει λύση,με την εμπειρία και την συνεχή ενημέρωση  σε ένα φορολογιστικό περιβάλλον που αλλάζει τακτικά.

Eαν η επιχείρηση σας έχει ανάγκη από εσωτερικό λογιστήριο,αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση,την επίβλεψη και την εκπαίδευση των εργαζομένων.Η συνεργασία εσωτερικού με εξωτερικού λογιστηρίου είναι πρωτίστης σημασίας,για την αποτελεσματικότητα των διεργασιών.

Το λογιστικο γραφείο Β.Τ.Α έχει εμπειρία τήρησης λογιστικών βιβλίων απλογραφικών και διπλογραφικών,από διάφορους κλάδους του ελληνικού επιχειρείν.

Oι λογιστικές μας υπηρεσίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην λειτουργία τους,αφήνοντας τα υπόλοιπα σε εμάς.